Цени

Цени на курсовете в Езиков център Бон Шанс.
Пакетна цена на курс (с включен учебник)
Всички курсове включват 42 учебни часа.
Нивата са разделени
А1.1 = 42 учебни часа
А1.2 = 42 учебни часа,
B1.1 = 42 учебни часа
B1.2 = 42 учебни часа
B2.1. = 42 учебни часа
B2.2 = учебни часа
C1.1., C1.2, C2
Нивата са разделени по стандарт съгласно Европейската езикова рамка
!!! забележка: С амбициозните курсисти успяваме да покрием по-голям обем от материал в рамките на курса. Темпото се определя от мотивацията и възможностите на курсиста.
ПАКЕТНИ ЦЕНИ - организация на посещенията - задължително 2 пъти в седмицата по 3 учебни часа (възрастни/ученици) или 2 учебни часа (ученици/деца)
Ако не желаете да се обвързвате с пакетна цена - бихте могли да изберете вариант
ИНДИВИДУАЛЕН УРОК - без обвързване с пакетна цена. Цената се калкулира според продължителността на посещението съответно 40 мин, 60мин, 80мин, 120 мин.

ПАКЕТ: Индивидуално обучение

за деца и възрастни
550лв (с включени учебник/учебни материали) за 42 часа посещенията са 2 пъти седмично

ПАКЕТ: Промоция двама курсисти на една цена

за деца и възрастни
800лв за двама (с включени учебници/учебни материали) за 42 часа посещения 2 пъти седмично

Индивидуален урок

за деца и възрастни
20лв. 40 минути

Индивидуален урок

за деца и възрастни
30лв 60минути

Индивидуален урок

за деца и възрастни
40лв 80минути = 2 учебни часа