Цени

Цени на курсовете в Езиков център Бон Шанс.
Пакетна цена на общ курс ( + учебник)
Всички курсове включват 42 учебни часа.
Нивата са разделени
А1.1 = 42 учебни часа
А1.2 = 42 учебни часа,
B1.1 = 42 учебни часа
B1.2 = 42 учебни часа
B2.1. = 42 учебни часа
B2.2 = учебни часа
C1.1., C1.2, C2
Нивата са разделени по стандарт съгласно Европейската езикова рамка
!!! забележка: С амбициозните курсисти успяваме да покрием по-голям обем от материал в рамките на курса. Темпото се определя от мотивацията и възможностите на курсиста.
ПАКЕТНИ ЦЕНИ - организация на посещенията - задължително 2 пъти в седмицата по 3 учебни часа (възрастни/ученици) или 2 учебни часа (ученици/деца)
Ако не желаете да се обвързвате с пакетна цена - бихте могли да изберете вариант
ИНДИВИДУАЛЕН УРОК - без обвързване с пакетна цена. Цената се калкулира според продължителността на посещението съответно 40 мин, 60мин, 80мин, 120 мин.

Подготовка за Матура/ Сертификатни изпити по френски DELF, испански DELE, италиански CELI, английски език
1. Пакет индивидуално обучение 42 учебни часа, 2 пъти в седмицата по 2 учебни или 3 учебни часа
2. Пакет 2в1 = ПРОМОЦИЯ за двама курсисти 42 учебни часа, 2 пъти в седмицата по 2 или 3 учебни часа

ПАКЕТ: Индивидуално обучение Общ курс нива А1-Б2

за деца и възрастни
650лв ( + 20лв за учебник/учебни материали) за 42 часа посещенията са 2 пъти седмично

Пакет: Подготовка за МАТУРА/ СЕРТИФИКАТ по френски DELF, испански DELE, италиански CELI, английски език

индивидуално обучение
720лв + 20лв за учебник 42 учебни часа 2 пъти в седмицата по 2 учебни часа

ПРОМОЦИЯ ПАКЕТ: Промоция двама курсисти на една цена Общ курс нива А1-B2

за деца и възрастни
1100 лв за двама ( + 40лв за учебници/учебни материали) за 42 часа посещения 2 пъти седмично

ПРОМОЦИЯ: ПАКЕТ 2в1 - Подготовка за МАТУРА/ СЕРТИФИКАТ изпити по френски DELF, испански DELE, италиански CELI, английски език

цена за 2ма курсисти
1200лв + 20лв за учебник за всеки курсист 42 учебни часа 2 пъти в седмицата по 2 учебни часа

Индивидуален урок

за деца и възрастни
20лв. 40 минути

Индивидуален урок

за деца и възрастни
30лв 60минути

Индивидуален урок

за деца и възрастни
40лв 80минути = 2 учебни часа