Цени

Цени на курсовете в Езиков център Бон Шанс. цена на курс + запла
щане за учебник
Всички курсове включват 42 учебни часа.
Нивата са разделени
А1.1 = 42 учебни часа
А1.2 = 42 учебни часа,
B1.1 = 42 учебни часа
B1.2 = 42 учебни часа
B2.1. = 42 учебни часа
B2.2 = учебни часа
C1.1., C1.2, C2
Нивата са разделени по стандарт съгласно Европейската езикова рамка
!!! забележка: С амбициозните курсисти успяваме да покрием по-голям обем от материал в рамките на курса. Темпото се определя от мотивацията и възмоностите на курсиста.

Индивидуално обучение

за деца и възрастни
490лв (с включени учебник/учебни материали) за 42 часа

Индивидуално обучение

за деца и възрастни
490 лв. за 42 часа

Промоция двама курсисти на една цена

за деца и възрастни
700 лв. + 40 лв за учебници за 42 часа

Индивидуален урок

за деца и възрастни
20лв. 40 минути