Contacts top

+359 883 30 50 67 | Бургас 8000 ул. Съединение №4 ет. 1

Xpert Access

Психолог и логопед

Психолог - Борис Савов  

Борис Савов е психолог в център за работа с деца. Извършва психологическа консултация на родители относно детското развитие и психологическа диагностика. 

 1. Консултиране на родителите и/или близките по актуална за тях тема свързана с психологическото развитие на детето
 2. Консултации по повод психосоциалните и личностови етапи на развитието на детето и кризите съпроводени с тях. 

 3. Консултации, свързани с темперамента на детето
 4. Консултации, свързани с родителските стилове 
 5. Консултации относно психотерапевтичните подходи при работа с деца

за контакт: Борис Савов - психолог 

тел. за връзка: + 359 899 03 63 08 

Уебсайт: BorisSavov.com

блог: https://bsavov.blogspot.bg/

 

Логопедичният център се занимава с диагностика, превенция, корекция и терапия на:

 1. Заекване
 2. Запъване
 3. Нарушено звукопроизношение
 4. Нарушена артикулация (дислалия)
 5. Дислексия
 6. Дисграфия
 7. Гласови нарушения

При ранно диагностициране шансът за отстраняване на проблемите е най-голям!

За контакт: Мария Костадинова – логопед

Тел. за връзка: +359 895 52 54 72

 

Партньори и приятели