Contacts top

+359 883 30 50 67 | Бургас 8000 ул. Съединение №4 ет. 1

Xpert Access

Онлайн обучение

Онлайн курсове и уроци по френски, италиански, испански, английски.

Онлайн обучението предоставя възможност да се обучавате по всяко време и от всяко място. Предлагаме онлайн езикови курсове за всички нива според общата европейска езикова рамка : A1, A2, B1, B2, C1.

Онлайн формата на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към: работещите и учащи хора, живеещите в отдалечени населени места, лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебните планове.

Обучението се извършва индивидуално, изцяло електронно.

Партньори и приятели